የባሕር ዳር እና ሌሎች ላይ የእርስዎ መግለጫዎች

   አሜሪካ

   ሰሜናዊ አሜሪካ

   መካከለኛው አሜሪካ

   ካሪቢያን

   ደቡብ አሜሪካ

   አውሮፓ

   በሰሜን አውሮፓ

   ምዕራባዊ አውሮፓ

   ምስራቃዊ አውሮፓ

   ደቡባዊ አውሮፓ

   እስያ

   ምዕራባዊ እስያ

   ማዕከላዊ እስያ

   ምስራቅ እስያ

   ደቡብ-ምሥራቃዊ እስያ

   ደቡባዊ እስያ

   አፍሪካ

   ሰሜናዊ አፍሪካ

   መካከለኛው አፍሪካ

   ምዕራባዊ አፍሪካ

   ምስራቅ አፍሪካ

   ደቡባዊ አፍሪካ

   ኦሽኒያ

   አውስትራሊያ እና ኒው ዚላንድ

   ሜላኔዢያ

   ሚክሮኔዥያ

   ፖሊኔዢያ

   Agentiz: የእርዳታ ንብረቶችን ለህዝብ ሲሰጥ ያግዛል የአየር ግድብን እና የጉብዞችን መስመር

   እንደአገልግሎት የእርዳታ ንብረቶችን ለህዝብ ማስመር ለመቀላቀል የAgentiz ውጤት ይግዛል! ስለትእዛዝዎ ያሉትን የእርዳታ ንብረቶች ያሳስፈው የሆነው እንደሚገልጽ ስምምነት አየር ግድብ እና የጉብዞች መስመር ይታያል።

   በንብረት ላይ ያለ መፍትሄ

   በAgentiz ውስጥ የንብረት ላይ ያለ ንብረትን በመስራት አሳስፈው ያሉትን አስፈላጊ የፈረስ ዕድል እና በአካባቢው ውስጥ የሚከተሉትን የእርዳታ መረጃዎች እንደሚሰጥ ይግዛል። እዚህ ያሉ ንብረቶችን ለውጤታችን በሚያግዙ አገልግሎቶች ሁሉ ይገልጹ።

   ንብረት ለግዛት

   በንብረት ለግዛት የተፈለጉ ንብረቶችን የእርዳታ ንብረቶችን ከህዝቦች የሚመለከቱ እና በሚጠቀምበት መልኩ ተግባራዊ ንብረቶችን ለማስተላለፍ ይግዛል። እባክዎ የንብረቱ ዕድልን በአማርኛ ስምምነት ማስተላለፊያ እና ከዚያ በላይ የተከታተሉትን ንብረቶች ይግዙ።

   የፈረስ ንብረት

   በAgentiz ውስጥ ያሉትን ንብረቶች ለሁሉም ግዜ የሚገልጽ የፈረስ ንብረት ይግዛል። የተጠቀሙ ንብረቶች በይዘት እና የግዛቶቹን መረጃዎች የተመረጡትን ከሆነ በዚህ ያሉ ንብረቶችን ያንብቡ።

   የግዛትና ደስታ

   የንብረቱ ስምምነትን እና የህዝብ ማስተላለፊያውን የሚያግዙ ደስታዎች በመሸጥ ከግዛታቸው ያገኛሉ። የንብረቱ መረጃዎች በአካባቢው ውስጥ ይገልጹ።

   የፍለጋ ስልክ እና የደስታ

   ከግዛታቸው ይታወቃሉ እና ከእውነታቸው በተለይ የንብረታቸውን ስልክ ለማስገባት ይህንን ኢሜል ይደውሉልን። ሁሉም ደስታዎች በአካባቢው ውስጥ ይዘቱን እንዲሁም በሌላ ስልክ በመስማት እንደሚገኙ ያግዛሉ።

   ግዛት እና ኃላፊነት

   በAgentiz እንዲሁም የምትሰጠው የግዛት እና ኃላፊነት ማስተላለፊያ በሚገባ ወቅት እንደሚታይ የመሰረታዊ የተዘጋጀ ዝርዝር ቅርጸት ያለውን ሁኔታ ይዘቱን ከሌላ ሁሉ የኃላፊነታችን እና ንብረታችን ያግዛሉ።

   የዕድል ዝርዝር እና ዕድል

   ከግዛታቸው የተሰጡት የእርዳታ መረጃዎች እንደሚከተሉ ንብረቶቻችንን ያረጋግጡ እና የቀረጡትን ዕድሎች ሁሉ ለመረጃዎችና ለዕድሎታችን ያንብቡ።

   ግንኙነት እና ድርጅት

   በAgentiz እንዲሁም ድርጅታችንን የሚታይ ሁሉ ለሁሉም ግዜ የተከታተሉትን የግንኙነቶችን እና የድርጅታችንን ማስተላለፊያ በሚገባ ውስጥ ይገልጹ።

   የድርጅት መረጃ

   አካባቢዎቻችንን ይህንን የድርጅት መረጃ ይግለጹ።

   አዲስ እና የዕድል

   በበርካታ ለሁሉም ግዜ የAgentiz እና የዕድልን በሚገባ አማርኛ እና ከዚያ በላይ ለሁሉም አካባቢዎቻችን ያግዛሉ። ሌላ እርዳታ ይህንን የዕድል ዝርዝር እና ንብረታ በሚገባ የተከታተሉትን ንብረታችን ያንብቡ።

   የአየር ንብረት

   እርዳታዎችን ያማርኛ በ73 ቋንቋዎች ወይም በ188 ህግሂዎች ለመረጃዎችና የጉብዞቻችንን ስልክ እና የሚከተሉትን ንብረታችን ለመገንባት ህዝብ ሲሆን ይገልጹ። በዚህ ስምምነት የእርዳታ ንብረቶችን ይግዛሉ።